Projekti üldine ajakava

Jaanuar-Märts 2016

Erialase inglise keele õpiväljundite paikapanemine ja partneritele edastamine

Õpiväljundid massaaži õpetajale

Suhtluskeel, haridusalane terminoloogia, massaažierialane keel

Õpiväljundid õpilasele

Suhtluskeel, klienditeenindus, massaažierialane terminoloogia

Erialase ingliskeele e-kursuse väljatöötamine jooksvalt kuni projekti lõpuni

Õpilaste valimine,  kahe õpilase ja ühe õpetaja ettevalmistused õpirändeks ja keeletaseme määramine tasemetesti kaudu

Aprill 2016

I Projektikohtumine Maltal

Interaktiivse tahvli kasutuse koolitus Maltal

2 õpilase õpiränne Maltale- keeleõpe 60 tundi + praktika töökeskkonnas

Ühe kutseõpetaja õpiränne 2 nädalat aprillis Maltale

Mai 2016

Ühe kutseõpetaja õpiränne 2 nädalat aprillis Maltale

Avatud infopäev interaktiivse tahvli kasutusest Tallinnas

Oktoober 2016

Projektikohtumine Londonis

Kahe õpilase ja ühe õpetaja õpränne ja 60 tunnine keeleõpe Londonis

Open workshop „Task based language learning as an innovative teaching method“ Londonis

November 2016

Ühe õpetaja õpiränne ja 60 tunnine keeleõpe Londonis

Avatud töötuba „Task based language learning as an innovative teaching method“ Eestis

November 2016-Mai 2017

Projekti tulemuste ja materjalide levitamine ja turundamine

Juuni-September 2017

Õpiränne ja keeleõpe 60 tundi Maltal kahele õpilasele ja ühele õpetajale

August 2017

Kahe inglise keele õpetaja täienduskursus

September 2017

III projektikohtumise ettevalmistamine Eestis

Presentatsioon integreeritud erialasele inglise keele e-kursuse kohta kutsekoolide õpetajatele

Oktoober 2017

Projektikohtumine Eestis

Workshop „Ümberpööratud klassiruum“ Eestis

November 2017

2 õpilase ja ühe õpetaja õpiränne ja keeleõpe Londonis 60 tundi

Workshop „The direct method in language teaching“  Londonis CCL

November-Detsember 2017

Avatud infopäev Eestis „The direct method in language teaching“

Detsember 2017-Mai 2018

Levitusmaterjalide ettevalmistamine ja turundamine

Märts 2018

Kahe õpilase ja ühe õpetaja õpirände ettevalmistus

Aprill 2018

Kahe õpilase ja ühe õpetaja õpiränne Maltale 60 tundi Integreetitud erialane inglise keele õpe

Workshop „Total physical response – TPR method“

IV projektikohtumine Maltal

Mai 2018

Levitusüritus avatud infopäev”Integrated language learning program, e-course and innovative teaching methods” EMTK

Juuni 2018

Kokkuvõtete tegemine, aruanded

3 aasta sees toimub kahe nädala jooksul kahe inglise keele õpetaja täienduskoolitus Maltal (CCL) ja järgneval kuul avatud seminar kutsekoolide võõrkeeleõpetajatele keeleõppe uuenduslikest meetoditest.