Projekti kajastused/Project dissemination

Eesti Massaaži-ja Teraapiakooli algatusel 2015-2018 vältel toimunud keeleõppe projekt „Uuenduslikud õppemeetodid suhtlusoskuste arendamiseks võõrkeeltes massaaži õpilastele ja õpetajatele“ („Innovative teaching methods for development of communication skills in foreign languages for massage teachers and students“) leidis nii rahvusvahelist kõlapinda kui ületas ka meediakünnist. Projekti kohta ilmunud artiklid ja veebipõhised postitused on leitavad alljärgnevatel veebilehtedel:

Eestikeelsed kajastused:

Ingliskeelsed kajastused:

 

The project „Innovative teaching methods for development of communication skills in foreign languages for massage teachers and students“ has been disseminated internationally and has caught the attention of the Estonian media. Below are a listed various articles and posts about the project:

In Estonian:

In English