Malta 2016

NAME   ERE PLOOMIPUU

AGE  40

MOBILITY PLACE AND PERIOD    MALTA, Toro Company Limited/am Language Studio;

Riviera Resort & Spa, 19.04.16-03.05.16

 

Am Language Studio, kus meie õppisime, on üks esimestest inglise keelt õpetavatest koolidest Maltal. Nende eesmärk on tagada, et sealsed õpilased naudiksid seal viibitud aega ja lahkudes teavad ja tunnevad, et nende keeletase ja –oskus on paranenud. Võetakse arvesse, et kõik õpilased on erinevad. Igal nädalal võis klassis olev seltskond muutuda, ühed tulid, teised läksid. Mõni õppis 2-3 nädalat nagu mina, teised olid 2 kuud, mõni lausa 6 kuud või isegi aasta Maltal. Minu kaasõpilased olid Saksamaalt, Prantsusmaalt, Türgist, Hollandist, Lõuna-Koreast, Kreekast.

foto_12_als

Am Language Studios koos õpetaja Daviniaga

Õpetajad rakendavad kommunikatiivset lähenemist õppetundides. Kasutatakse Headway õpikuid. Lisaks õpikuharjutustele, jagas õpetaja tundides erinevaid töölehti. Samuti praktiseerisime kuulamisharjutusi. Tunnid algasid meil kell 13.00. Pausid olid 30-minutilised ja iga 1,5 tunni järel. Igal õpilasel oli oma nn. koolikalender – missuguses tunnis, mis ajal ta osales. Minu põhiõpetajaks selle kahe nädala jooksul oli Davinia. Esimene 1,5 tundi koolipäevast keskendusime rohkem suhtlemisele erinevatel teemadel, õppisime uusi sõnu. Hästi palju tegime vestlusi ja diskuteerisime erinevatel teemadel. Moodustasime küsimusi, küsitlesime oma kaasõpilasi, kogusime infot ja siis igaüks rääkis, mida ta kaaslase kohta teada sai. Teises õppetunnis käsitlesime rohkem grammatikat ja keelereegleid. Õpetaja palus alati õpilastel näiteid tuua – see hoidis keskendumise keelel. Kõigepealt lahendas igaüks ise harjutuse, siis kontrollisime kaaslasega, arutlesime/põhjendasime, miks just nii tegin ja kõige lõpuks kontrollisime koos õpetajaga, et harjutused õigesti tehtud saaksid.

 

Veel toimusid meil ka erialase (massaaž, klienditeenindus) inglise keele tunnid. Õpetajanna Seema oli väga elurõõmus ja lahe indialanna. Temaga tegime vähem grammatikat, rohkem harjutasime dialooge, vestlusi, situatsioone, et arendada kõnekeelt. Uute omadussõnade õppimisel kasutas tema nt. meetodit, kus ta püüdis kirjeldada seda omadust lihtsamate ja tuttavate sõnadega. Võõrkeele paremaks omandamiseks tuleb iga päev leida kasvõi 30 min ja tegeleda sellega – andis õpetaja Seema meile kaasa soovituse, mida püüan järgida.

foto_11_als

Am Language Studios koos õpetaja Seemaga

Väga innovatiivne õppevahend oli minu jaoks Interactive Whiteboard (IWB) – see on tahvel, mis on ühendatud arvuti ja projektoriga. Õpetaja saab sellega kuvada arvutis olevat teksti (failid), lisaks saab sellele spetsiaalse pliiatsiga ka kirjutada. Kirjutatut saab salvestada nagu arvutis faile või vajadusel kustutada. IWB menüüriba on sarnane wordi menüüribaga (tähtede stiil, suurused, värvid, joonte laiused jne.). Selle tahvliga saab näidata videoid ning kuulata audiofaile.

foto_9_iwb

Interaktiivset tahvlit (Interactive Whiteboard) proovimas

foto_8_als

Suurepärased kaks keeleõpirände nädalat Maltal edukalt läbitud!